Selecteer een pagina

De Stichting

“Tynaarlo 1200 jaar”

Uit onderzoek is gebleken dat de oudste gegevens over het dorp Tynaarlo teruggaan naar het jaar 820. Het dorp Tynaarlo bestaat in het jaar 2020 dus precies 1200 jaar! Deze bijzondere gebeurtenis willen we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Dit jubileum willen wij met het hele dorp groots vieren. Op deze website kunt u informatie vinden over de stichting “Tynaarlo 1200 jaar”, de activiteiten, het donateurschap en mogelijkheden tot sponsoring.

Met Tynaarlose groet’n,
Bestuur stichting “Tynaarlo 1200 jaar”

Om stil te staan bij het historische feit dat Tynaarlo in 1995 al 1175 jaar oud was, is er destijds onder leiding van een aantal enthousiaste inwoners (die zich hadden verenigd in de Stichting 1175 jaar Tinaarlo) een zeer gevarieerd programma opgezet, met als afsluiting een prachtig feest.

Een goede rekenaar kan nagaan dat het dorp Tynaarlo in het jaar 2020, precies 1200 jaar bestaat!

Ook nu heeft een groep actieve inwoners het initiatief genomen, om van 2020 een gedenkwaardig jaar te maken. Deze groep, verenigd in de Stichting “Tynaarlo 1200 jaar”, is al sinds 2013 bezig met de voorbereiding. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het concretiseren van het opgestelde activiteitenplan voor de komende jaren en uiteraard het jubileumjaar. We denken hierbij o.a. aan historische, culinaire, muzikale, sportieve en culturele evenementen. Middels de activiteiten, waarbij zowel aan de jonge als de oudere inwoners van het dorp wordt gedacht, wil de Stichting tevens de leefbaarheid in het dorp vergroten.

Inmiddels zijn er diverse activiteiten georganiseerd om geld te genereren:

  • jaarlijks terugkerende oliebollenactie
  • pubquiz
  • jeugdmiddag

In 2015 is er op de zomermarkt een donateursactie gehouden. Inmiddels bestaat het donateursbestand uit ongeveer 230 gezinnen en dit breidt zich nog steeds uit! Daarnaast sluit de stichting zich aan bij bestaande dorpsfeesten, zoals koningsdag, de beachparty en het zomerfeest.

Het bestuur bestaat uit:

Hans Westerhof  (voorzitter)
Margriet Nienhuis-Jansen (secretaris)
Johan Boer (penningmeester)
Irma Veenhuizen (lid)
Jacob Matthijssen (lid)
Inge Zwiers (lid)
Harrie Hadders (lid)

Oprichtingsdatum stichting “Tynaarlo 1200 jaar”: 16-12-2014
De stichting staat ingeschreven bij de KVK

 

Agenda:

De feestweek stond gepland van 22 t/m 28 augustus 2020. Helaas ziet het bestuur zich door de coronacrisis, genoodzaakt de festiviteiten uit te stellen naar een nader te bepalen datum in 2021. Zodra er meer bekend is zal dit worden gepubliceerd. Op dit moment is er veel onzekerheid, maar we vertrouwen op een gezonde toekomst. Pas goed op uzelf, uw naasten en uw naobers.

Voor actuele activiteiten, zie onze Facebookpagina.

Bent u al donateur?

Tynaarlo