Selecteer een pagina

Donateurs

Op de zomermarkt in mei 2015 zijn we als Stichting gestart met het werven van donateurs. Deze actie is opgezet om geld te genereren, om in het jaar 2020 het 1200 jarig bestaan met het hele dorp groots te kunnen vieren. De bestuursleden van de stichting zijn samen met een grote groep vrijwilligers al geruime tijd actief aan het brainstormen over het programma. Het uiteindelijke resultaat hangt natuurlijk af van de financiële middelen. We proberen deze binnen te halen via het organiseren van diverse activiteiten in de komende jaren, sponsoring en door een financiële bijdrage in de vorm van donateurschap.

Om onze dankbaarheid uit te spreken naar de donateurs wordt er twee keer per jaar het tijdschrift “Tynaorl in beeld” uitgegeven, exclusief voor donateurs en maken de donateurs twee keer per jaar kans op een leuke prijs, middels een verloting etc.

Bent u nog geen donateur, maar wilt u dit wel worden en daarmee de stichting steunen?

Download dan via deze link het machtigingsformulier en lever dit in bij een van de bestuursleden of bij het secretariaat.

Twee keer per jaar zal er dan een bedrag van 1200 cent van uw rekening worden afgeschreven.

Wilt u meer informatie of wilt u graag hulp bij het invullen van het machtigingsformulier dan kunt u dit melden via het mailadres: tynaarlo1200jaar@gmail.com ,via het secretariaat of contact opnemen met een van de bestuursleden.